ProPublik är inget biljettsystem

Det är ett order/säljssystem för säljarna hos de arrangörer som vill få ett enkelt sätt att kunna fokusera på försäljning. 

Det effektiviserar hanteringen för biljettansvarig, ger era kunder bättre service samt inte minst skapas det möjligheter för säljarna att fokusera på att sälja. 

Målsättningen med ProPublik är att det ska vara ett verktyg för säljarna att på ett enkelt sätt ska kunna gå från idé till handling utan att vara beroende av andra kollegor eller att det krävs utbildning för eller access till biljettsystemet.

Detta gäller såväl paketeringar och kampanjer där det krävs en webbsida med betallösning som att på ett effektivt sätt strukturera och hantera bokningar och avtalade biljetter till sponsorer, partners och övriga målgrupper som beställer sina biljetter direkt från arrangören.

ProPublik ger också möjlighet till dynamisk prissättning och optimering av antal eller intäkt beroende på attraktionskraft i ert evenemang. Tack vare enkelheten och det underlättar och avlastar för biljettansvarig och ekonomichefen, frigör det resurser som gör att arrangören kan fokusera mer på service och intäkter.

Är du en arrangör med säljambitioner bör ni ha ett sälj/ordersystem oavsett vilket biljettsystem ni har! Vi integrerar gärna ProPublik med ert biljettsystem.

Allmänt om ProPublik

INGEN KOMMER SKAPA ETT SYSTEM SOM ÄR LÖSNINGEN!
Lösningen är att få systemen att kommunicera med varandra.

•ProPublik har en unik position som enda leverantör av order-,
sälj- och kampanjsystem i ett.

ProPrivat (Privat-CRM) och ProPartner (B2B-CRM) är två unika produkter skräddarsydda för idrottsklubbar och evenemangsarrangörer.

•Dessa och vårt fokus på arrangörernas verksamhet gör oss helt övertygade om att framtidens systemstöd bygger på kommunikation mellan systemen och så kallade öppna API:er.

•Vi har byggt alla våra produkter för att de ska kunna ge er en flexibel lösning och där vi självklart öppnar upp för kopplingar mot ert befintliga CRM, biljettsystem, nyhetsbrev eller ekonomisystem.

 

Kopplingar och export till andra system

ProPublik är ett order/säljsystem med ett s.k. öppet API och vi hjälper er att koppla ihop ProPublik med era övriga system.

Lösningen för en effektiv administration och enkelhet för användarna ligger i att använda de program som är byggda för det specifika syftet och att de kommunicerar med varandra.

Färre system och att integrera t.ex CRM och ordersystemet i ett biljettsystem förenklar inte för arrangören, tvärtom ger det mer arbete för den biljettansvarige, krångligare upplägg och begränsningar.

Ta en kontakt med oss och/eller er leverantör av CRM, biljett eller ekonomisystem så försöker vi se på en koppling mot dem för att skapa den optimala lösningen.

Boknings- och
Anmälningssidor

ProPublik har en unik funktionalitet där användare själv enkelt och snabbt kan skapa en landningssida med betallösning. Vi kallar dessa för bokningssidor och tanken är att du som säljare själv ska kunna gå från idé till färdig ”kampanj” på mindre än 5 minuter. Dessa sidor kan sedan användas till att sälja eller boka vad du vill. Läs hur du gör, här.

Våra kunder använder dem till:

Självklart kan ni kombinera och lägga med till exempel medlemsbetalning vid säsongskortsförsäljningen.

Dynamisk prissättning

Dynamisk prissättning (yield management) för evenemang,
optimerar för antal eller intäkt och skapar en Plan B och betyder i
praktiken att arrangören sätter priset efter efterfrågan, och är ett
relativt nytt begrepp.

Dynamisk prissättning i praktiken via sinnrikt kö-system; vid en attraktiv
match vill ni sälja alla biljetter till ordinarie pris, men genom att lägga
upp t.ex ett fåtal boka-tidigt-biljetter skapas en Plan B.

Plan B: då ni märker att det inte sålt i beräknad omfattning har ProPublik
skapat en databas med köpare som vill gå på evenemanget och är
beredda att köpa biljetter till det pris ni satt. En databas som ni enkelt
kan använda för att fylla upp de evenemang som inte sålt slut.

En Plan B i Propublik gör att ni kan känna av attraktionskraften och
optimera för att få en full arena med maximal intäkt och publikupplevelse.

Paketeringar

förpackning - hundralapp_styckad_i_bitar.jpg

Oändliga möjligheter med ProPubliks paketering och produktskapande!

Med ProPublik skapar ni mycket enkelt landningssidor för att sälja produkter eller tjänster

Vi kan alltså enkelt skapa paket bestående av olika produkter med separerad moms, 6%, 12% och 25%, eller göra paket av fler produkter med olika momssatser som sedan specificeras rätt på kvitto och i redovisningen.

Medlemshantering

medlemshantering.jpg

Medlemshantering är oftast ett arbete som skapar mycket extra administration. Vi har tillsammans med Djurgården Fotboll utvecklat en modell för att kunna maximera medlemsintäkter året runt, med minimal administration och postala utskick. 

 

Vi erbjuder alla våra kunder att testa ProPrivat och medlemshanteringen.

Säsongskortshantering

Att tro att säsongskortshanteringen och försäljningen måste ligga i biljettsystemet är som att ett försäljningsbolag lägger sitt order och CRM-system i lagersystemet och sedan sätter lagerchefen som ansvarig.

Med ProPublik och ProPrivat skapas nya möjligheter till merförsäljning och en enkelhet att hitta kunden, platserna och historiken. Då det börjar närma sig säsong exporterar vi filen till biljettsystemet för leverans.
 
All kommunikation och hantering av kunden sker dock löpande i ProPrivat.

Camper

medlemshantering.jpg

Med ProPublik bokar och betalar kunden era träningsläger, camper, bortaresor, anmälningsavgifter etc i samma moment.

Minimal administrationen och de är anmälda har alltså också betalat.

Kan kombineras med delbetalning, kunden betalar då 50 kr på faktura som enda merkostnad.

VIP-bokningar

Internbokningssystemet är transparent och alla i organisationen kan skapa och se bokningar till alla evenemang.

Funktionen att begränsa antalet per rum gör överbokning omöjlig.

Vid bokning får kunden orderbekräftelse direkt och fakturaunderlag skapas. Ni väljer själva om ni vill fakturera direkt eller efter evenemanget.

Biljettansvarig får alla bokningar samlade så dessa kan bearbetas i god tid via plocka-funktionen. Då biljetten är plockad syns det i status för bokningen i systemet.

Hovmästaren loggar själv in och hämtar listan för bordsplacering.

Självklart kan ni även skapa en bokningssida med betallösning där kunden själv kan lägga sin order.

Ekonomi och Redovisning

Det är vitalt för arrangörens säljare att de har ekonomiavdelningens fulla stöd i sin iver att nå sin säljbudget och kundnöjdhet.

Detta har vi tagit fasta på och då vi får in er som ny kund är ett möte med ekonomiavdelningen en självklarhet för att minimera administration och anpassa vår redovisning till er.

Målet är att bespara tid för ekonomiavdelningen.

Kopplingar och export till andra system

ProPublik är ett order/säljsystem med ett s.k. öppet API och vi hjälper er att koppla ihop ProPublik med era övriga system.

Lösningen för en effektiv administration och enkelhet för användarna ligger i att använda de program som är byggda för det specifika syftet och att de kommunicerar med varandra.

Färre system och att integrera t.ex CRM och ordersystemet i ett biljettsystem förenklar inte för arrangören, tvärtom ger det mer arbete för den biljettansvarige, krångligare upplägg och begränsningar.

Ta en kontakt med oss och/eller er leverantör av CRM, biljett eller ekonomisystem så försöker vi se på en koppling mot dem för att skapa den optimala lösningen.

Internbokningar

ProPublik minimerar administrationen för alla och ger bättre service.

Oavsett storlek på klubb, idrott eller stad, är det omöjligt att göra all biljett- och VIP-bokning via biljettsystemet. Vissa kunder kommer alltid att hanteras av kansliet och hantering och administration av dessa order tar mycket tid från säljarna.

Då de flesta säljare är bättre på att socialisera än att strukturera är risken stor att leveransen blir oprecis och upplevs som oprofessionell av kunder och kollegor. 

Målsättningen med internordersystemet är att alla ska kunna lägga en order och vara säker på att kunden, biljettansvarig, restaurangen och ekonomiavdelningen får all information som krävs.

Det ska också kunna hantera orderlogistiken och hantera allt det som avtalas med era partners, sponsorer, anställda, spelare, artister etc. 

ProPublik internordersystem med inbyggd fakturering - steg för steg-guide

Potter - pottbegränsningar

Biljettpotter ger bättre service och ökar biljettintäkterna.

Företagskunder har svårt att nyttja sina fasta platser på alla matcher som gör att företagen köper färre säsongskortsplatser samt att de står tomma attraktiva platser lediga på helgmatcher, platser som skulle kunna säljas och ge mer intäkt samt skapat en bättre inramning.

Erbjud kunderna att köpa 100 biljetter som sedan beställs i antal per match. En bättre kundservice som ni kan ta betalt för.

Det innebär att ni får ökad effekt, högre snittintäkt per såld pottbiljett och möjlighet att sälja fler attraktiva platser på helgmatcher.

Hur fungerar en biljettpott i praktiken? Läs mer här

ProPrivat
B2C CRM

ProPrivat - Privatkunds-CRM, alla privatpersoner samlade i en databas.

ProPrivat är Sveriges första renodlade Privat-CRM för idrottsklubbar där ni snabbt kan ta fram t.ex säsongskortsinnehavare som inte är medlemmar och från systemet maila eller sms:a ett erbjudande till dem. Filtreringen är obegränsad och ger alla i föreningen möjligheten att rikta sitt budskap till utvald grupp eller få kunskap om enskild kund.

Vi importerar all data från alla era befintliga databaser och skapar möjligheter till bättre kommunikation, service och intäkter.

ProPrivat innehåller även säsongskorts- och medlemshantering som spar oerhört tid och arbete.

ProPartner
B2B CRM

Internordersystemet kopplat mot ProPartner eller ert befintliga CRM.

För att spara tid och hela tiden arbeta med uppdaterad information kan vi koppla ProPublik till ProPartner eller ert befintliga CRM-system.

Det innebär att då ni lägger order väljer ni företag och alla uppgifter laddas. Omvänt kan vi ladda in ordern i CRM:et för att ni ska kunna se orderhistorik eller kunna selektera på produkt, evenemang eller kund för bearbetning.


Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna för ett möte där vi presenterar hur vi kan arbeta tillsammans med er för att fylla era evenemang. Ring eller maila oss
eller använd formuläret intill.

Jan Ednertz – VD
070 - 750 70 64
jan@propublik.se