Kopplingar och export till andra system

ProPublik är ett order/säljsystem med ett s.k. öppet API och vi hjälper er att koppla ihop ProPublik med era övriga system.

Lösningen för en effektiv administration och enkelhet för användarna ligger i att använda de program som är byggda för det specifika syftet och att de kommunicerar med varandra.

Färre system och att integrera t.ex CRM och ordersystemet i ett biljettsystem förenklar inte för arrangören, tvärtom ger det mer arbete för den biljettansvarige, krångligare upplägg och begränsningar.

Ta en kontakt med oss och/eller er leverantör av CRM, biljett eller ekonomisystem så försöker vi se på en koppling mot dem för att skapa den optimala lösningen.