Dynamisk prissättning

Dynamisk prissättning (yield management) för evenemang,
optimerar för antal eller intäkt och skapar en Plan B och betyder i
praktiken att arrangören sätter priset efter efterfrågan, och är ett
relativt nytt begrepp.

Dynamisk prissättning i praktiken via sinnrikt kö-system; vid en attraktiv
match vill ni sälja alla biljetter till ordinarie pris, men genom att lägga
upp t.ex ett fåtal boka-tidigt-biljetter skapas en Plan B.

Plan B: då ni märker att det inte sålt i beräknad omfattning har ProPublik
skapat en databas med köpare som vill gå på evenemanget och är
beredda att köpa biljetter till det pris ni satt. En databas som ni enkelt
kan använda för att fylla upp de evenemang som inte sålt slut.

En Plan B i Propublik gör att ni kan känna av attraktionskraften och
optimera för att få en full arena med maximal intäkt och publikupplevelse.