Ekonomi och Redovisning

Det är vitalt för arrangörens säljare att de har ekonomiavdelningens fulla stöd i sin iver att nå sin säljbudget och kundnöjdhet.

Detta har vi tagit fasta på och då vi får in er som ny kund är ett möte med ekonomiavdelningen en självklarhet för att minimera administration och anpassa vår redovisning till er.

Målet är att bespara tid för ekonomiavdelningen.