ProPartner
B2B CRM

Internordersystemet kopplat mot ProPartner eller ert befintliga CRM.

För att spara tid och hela tiden arbeta med uppdaterad information kan vi koppla ProPublik till ProPartner eller ert befintliga CRM-system.

Det innebär att då ni lägger order väljer ni företag och alla uppgifter laddas. Omvänt kan vi ladda in ordern i CRM:et för att ni ska kunna se orderhistorik eller kunna selektera på produkt, evenemang eller kund för bearbetning.