Återförsäljaren - och hur det effektiviserar

Genom att Attendance2 är er återförsäljare kan integrerationen i ProPublik göras effektivare till fördel för er ekonomiavdelningen. Minimal administration utan merarbete för någon i organisationen.

ProPublik och Attendance2 agerar såsom återförsäljare för er.