Betalförmedling - och hur den effektiviserar

 • Betallösningen är helt integrerad i ProPublik och genom avstämning med ekonomiavdelningen minimeras manuell administration och säljarna har full frihet att skapa kampanjer och försäljningen utan merarbete för någon i organisationen.
   
 • ProPublik och Attendance2 agerar betalförmedlare som effektiviserar bokföringen då det inte sänds fakturor mellan oss och kunden.
   
 • Vi har klientmedelskonton för våra kunder och därifrån sker löpande utbetalning av er försäljning.
   
 • Era kunder gör alltså affären med er och vår del är att leverera betallösningen.
   
 • Vid fakturering sköter vi hela processen fram till eventuellt inkassoärende.
  A2 påminner vid behov vid sen betalning.


Påminnelse 1
Efter cirka 3 dagar från
förfallodag via mail

Påminnelse 2 
Efter cirka 7 dagar från
påminnelse 1, skickas postalt

Påminnelse 3
Efter cirka 7 dagar från
påminnelse 2, skickas postalt med
påminnelseavgift adderad till fordran.


Om fakturamottagaren inte betalt efter tredje påminnelsen rapporterar leverantören detta till kund,
kund beslutar om vidare handläggning.