Försäljningsombudet - och hur det effektiviserar

  • Genom att Attendance2 är ert försäljningsombud kan integrerationen i ProPublik göras effektivare till fördel för er ekonomiavdelningen. Minimal administration och säljarna får full frihet att skapa kampanjer och försäljningen utan merarbete för någon i organisationen.

    ProPublik och Attendance2 agerar försäljningsombud

    Vi har klientmedelskonton för våra kunder och därifrån sker löpande utbetalning av er försäljning.

    Era kunder gör alltså affären med er och vår del är försäljningsombudets och programvaran.